Гірничо-геологічний факультет ДонНТУ
     
   
     


Рязанов Андрей Николаевич

Рязанов Андрій Миколайович

перший заст. декана, доц., к.т.н.

Рязанов Андрій Миколайович народився 25.06.1972 р. У 1989 вступив до Донецького політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою у 1994 р. за спеціальністю «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин». Кваліфікація – гірничий інженер. У цьому ж році поступив до аспірантури Донецького державного технічного університету. З 1997 року – асистент, з 2000 року – доцент кафедри технологій і техніки геологорозвідувальних робіт, з 2004- заступник декана гірничо-геологічного факультету, з 2009 року – заступник директора інституту гірничої справи і геології ДонНТУ, з 2010 року – перший заступник декана гірничо-геологічного факультету.

У 1999 році в Національному гірничому університеті (м. Днепропетровськ) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

Основні наукові напрями:

  • дослідження процесу відбору проб та розробка забивних пробовідбірників для бурення інженерно-геологічних свердловин;
  • розробка технічних засобів для ліквідації защімків бурового снаряду в геологорозвідувальних свердловинах.

Автор 56 наукових та навчально-методичних публікацій.

назад до деканату


Филатова Ирина Викторовна

Філатова Ірина Вікторівна

заст. декана доц., к.т.н.

Філатова Ірина Вікторівна народилась 22.09.1973 р. У 1995 р. закінчила Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Прикладна геодезія», кваліфікація інженер-геодезист. У 1995 р. – стажист-дослідник кафедри «Геодезія». З грудня 1995 р. до квітня 1999 р. – аспірант кафедри «Геодезія». Потім рокотала геодезистом геологічної служби ПО «Укруглегелогія». З вересня 2001 по липень 2008 – асистент кафедри «Маркшейдерська справа». З липня 2008 р. – доцент кафедри «Маркшейдерська справа».

У 2008 році захистила в ДонНТУ кандидатську дисертацію на тему «Геометрізація марочного складу вугіль Донбасу на основі комплексного обліку їх якісних показників».

Автор 32 наукових та учбово-методичних публікацій. Член-кореспондент Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки життєдіяльності.

З жовтня 2010 р. – заступник декана гірничо-геологічного факультету.

назад до деканату


Контактні дані

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд. 9.404. (4 поверх)
Почтова адреса: ДонНТУ, вул. Артема, 58, Донецьк, 83000.
Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94
e-mail: ggf@donntu.org


  © ГГФ ДонНТУ 2011