Гірничо-геологічний факультет ДонНТУ
     
   
     

Рада гірничо-геологічного факультету

  П.І.Б. Посада, вч.ступінь, вч.звання
1 Каракозов Артур Аркадійович Голова Ради, декан ГГФ, зав. каф. технології і техніки геологорозвідувальних робіт, доц., к.т.н.
2 Юшков Іван Олександрович Вчений секретар Ради, доц. каф. технології і техніки геологорозвідувальних робіт, доц., к.т.н.
3 Рязанов Андрій Миколайович Заступник голови Ради, 1 заст.декана ГГФ, доц. каф. технології і техніки геологорозвідувальних робіт, доц., к.т.н.
4 Філатова Ірина Вікторівна член Ради, заст. декана ГГФ, доц. кафедри маркшейдерської справи, доц., к.т.н.
5 Могильний Сергій Георгійович член Ради, зав. каф. геоінформатики та геодезія, проф., д.т.н.
6 Таранець Валерій Іванович член Ради, зав. каф. геології, доц., к. г.-м.н.
7 Грищенков Микола Миколайович член Ради, зав. каф. маркшейдерської справи, доц., д.т.н.
8 Волкова Татяна Петрівна член Ради, зав. каф. корисних копалин та екологічної геології, проф., д.г.н.
9 Альохін Віктор Іванович член Ради, заст. директора ІГГ з наукової роботи, проф. каф. корисних копалин та екологічної геології, проф., д.г.н.
10 Луньов Андрій Олександрович член Ради, доц. каф. геоінформатики та геодезії, доц., к.т.н.
11 Заборін Михайло Сергійович член Ради, заст. голови проф. бюро співробітників ІГГ, асистент каф. геології
12 Шевченко Катерина Борисівна член Ради, голова Ради студентського самоупрвленія ІГГ, студентка гр. ЗК-076

Контактні дані

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд. 9.404. (4 поверх)
Почтова адреса: ДонНТУ, вул. Артема, 58, Донецьк, 83000.
Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94
e-mail: ggf@donntu.org


  © ГГФ ДонНТУ 2011