Гірничо-геологічний факультет ДонНТУ
     
   
     


Напрями підготовки спеціалістів ГГФ

Забезпечується підготовка за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра. Перелік спеціальностей та спеціалізацій за якими виконується підготовка спеціалістів на факультеті

Область знань Напрямок підготовки Спеціальність
(специалізація)
Кафедра,
що випускає
0503
Розробка
корисних
копалин
050301
Гірництво
Буріння свердловин БС Кафедра технології та техніки геологорозвідувальних робіт
Буріння свердловин (технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин) ТТР
Маркшейдерська справа МД Кафедра маркшейдерської справи
0801
Геодезія та землевпорядкування
080101
Геодезія, картографія та землевпорядкування
Геодезія ІГ Кафедра геоінформатики і геодезії
Геоінформаційні системи та технології ГІС
Землевпорядкування та кадастр ЗК
0401
Природні науки
040103
Геологія
Геологія (Геологічне знімання, пошуки та розвідка) ГР Кафедра корисних копалин і екологічної геології
Геологія (Економічна геологія) ГРЭ

Контактні дані

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд. 9.404. (4 поверх)
Почтова адреса: ДонНТУ, вул. Артема, 58, Донецьк, 83000.
Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94
e-mail: ggf@donntu.org


  © ГГФ ДонНТУ 2011