Гірничо-геологічний факультет ДонНТУ
     
   
     

Історія гірничо-геологічного факультета

Гірничо-геологічний факультет є одним з найстаріших в університеті. Його засновано в 1931 р., водночас із організацією гірничої кафедри. У перші роки на факультеті велася підготовка гірничих інженерів та інженерів-шахтобудівників.

У 1941 р. проведено перший набір студентів-геологів. У тому ж році факультет було перейменовано на геологорозвідувальний. Однак почалася війна, яка внесла серйозні зміни в життя факультету. До занять молодь не приступила – юнаки були покликані в Червону Армію, дівчата працювали на оборонних спорудженнях. Відомо, що ніхто з геологів того набору не евакуювався.

У 1943 р., коли інститут був евакуйований в м. Прокоп'євськ, відбувся перший набір студентів-маркшейдерів. У роки евакуації кафедри факультету були в складі гірничого факультету, який очолювала проф. М.Г. Ельяшевич.

У 1944 р. після повернення інституту в Донецьк геологорозвідувальний факультет було відновлено. Деканом факультету став доц. П.Я. Таранов, а з 1947 р. до 1954 р. – доц. І.Л. Нікольський.

П.Я. Таранов І.Л. Нікольський

П.Я. Таранов,
декан факультету
у 1944 – 1949 рр.

І.Л. Нікольський,
декан факультету
у 1949 – 1954 рр.


У ці роки на факультеті виконувався великий комплекс маркшейдерсько-геодезичних досліджень. Особлива увага була зосереджена на забезпеченні роботи Микитівського ртутного родовища. Ці дослідження мали державне значення, тому що потрібно було відновити втрачену в роки війни геологічну і маркшейдерську документацію найбільшого ртутного родовища країни. Робота велась під керівництвом зав. кафедри маркшейдерської справи проф. Д.М. Оглобліна. Геологічні дослідження з цього родовища велися І.Л. Нікольским. Пізніше аналогічні роботи виконано в Криворізькому басейні, Зангезурському поліметалевому руднику, Коунрадському родовищі молібдену, Каджаранському мідно-молібденовому і Тирніаузькому вольфрамо-молібденовому родовищах.

З 1954 по 1956 р. факультет очолював доц. В.К. Куліковський, випускник Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В.К. Куліковський В.В. Орлов

В.К. Куліковський,
декан факультету
у 1954 – 1956 рр.

В.В. Орлов,
декан факультету
у 1957 – 1958 рр.


У березні 1957 р. геологорозвідувальний факультет реорганізовується у шахтобудівельно-маркшейдерський і деканом факультету призначено доц. В.В. Орлова.

У зв’язку з активною науковою діяльністю і неможливістю сумісництва цієї діяльності з посадою декана, у 1958 р. було задоволено прохання доц. В.В. Орлова звільнити його від адміністративного керування факультетом. Деканом факультету став доц. Є.Л. Сєрік.

У 1959 р. на факультеті було припинено набір студентів-геологів у зв'язку з надлишком у промисловості геологів і об'єднано його з гірничим факультетом.

Пізніше, у 1967 р., прийом студентів-геологів поновлюється. У зв’язку з цим відновлюється і діяльність геолого-маркшейдерського факультету, який очолив Є.Л. Сєрік, пізніше – з 1968 р. до 1994 р. – деканом був доц. М.П. Беспалий.

Є.Л. Сєрік М.П. Беспалий

Є.Л. Сєрік,
декан факультету
у 1958 – 1959рр., у1967 – 1968 рр.

М.П. Беспалий,
декан факультету
у 1968 – 1994 рр.


У ці роки на факультеті розпочато роботу зі створення технології та технічних засобів для розвідки шельфових родовищ у Баренцовому, Балтійському і Чорному морях та Тихого океану. Організовано галузеву лабораторію з цього напряму, де були розроблені унікальні заглибні насоси для відкачки забруднених вод зі свердловин і стовбурів шахт. За період 1981 – 1891 рр. співробітниками лабораторії отримано більш 200 авторських свідоцтв на винаходи.

У 1976 р., враховуючи особливості підготовки фахівців, факультет було перейменовано на гірничо-геологічний. З 1994 р. його очолив проф., д.т.н. А.М. Брижаньов, а з 1997 р. – к.т.н., доц. О.І. Калініченко (з 2002 року – проф., д.т.н.).

У 2008 р. деканом факультету обрано завідувача кафедри «Технології та техніки геологорозвідувальних робіт» А.А. Каракозова.

У вересні 2009 року факультет був об’єднаний з гірничим факультетом у Інститут гірництва та геології, але у липні 2010 був знов відновлений у складі цього інституту. Деканом факультету знов обрано А.А. Каракозова. Після цієї реорганізації кафедра будівництва шахт і підземних споруд була передана на гірничий факультет.

Професорсько-викладацький склад факультету нараховує 65 штатних співробітників, у тому числі 11 професорів, докторів наук, 27 доцентів, кандидатів наук.

А.М. Брижаньов О.І. Калініченко

А.М. Брижаньов,
декан факультету
у 1994 – 1997 рр.

О.І. Калініченко,
декан факультету
у 1997 – 2008 рр.


Факультет здійснює підготовку за програмами бакалавра, спеціаліста й магістра за наступними напрямками підготовки: «Гірництво» за спеціальностями: «Маркшейдерська справа», «Буріння», «Геологія»; «Геодезія, картографія та землевпорядкування» за спеціалізаціями: «Геодезія», «Геоінформаційні системи і технології», «Землевпорядкування і кадастр».

А.А. Каракозов  

А.А. Каракозов,
декан факультету з 2008 р.

 


Контактні дані

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд. 9.404. (4 поверх)
Почтова адреса: ДонНТУ, вул. Артема, 58, Донецьк, 83000.
Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94
e-mail: ggf@donntu.org


  © ГГФ ДонНТУ 2011