Гірничо-геологічний факультет ДонНТУ
     
   
     


Каракозов Артур Аркадиевич

Каракозов Артур Аркадійович

зав. каф. технології та техніки геологорозвідувальних робіт, доц., к.т.н.


Народився 27 липня 1964 року в місті Магнітогорську (Челябінська область РРФСР).

Закінчив середню школу №26 міста Донецька (1981, золота медаль).

В 1986 році з відзнакою закінчив Донецький політехнічний інститут (ДПІ). Гірничий інженер за спеціальністю «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин». Працював в ДПІ (пізніше ДонНТУ) інженером НІСу, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою технологій і техніки геологорозвідувальних робіт (ТТГР).

Кандидат технічних наук. Дисертацію на тему «Розробка та дослідження ударних механізмів для ліквідації защімків у свердловині» захистив 16.06.1993 у Днепропетровському гірничому інституті.

У 1995 році присуджено вчене звання доцента.

Декан гірничо-геологічного факультету 14.10.2008–31.08.2009 та з 01.07.2010 до теперішнього часу). У період структурної реорганізації ДонНТУ – заступник директора Інституту гірничої справи і геології по наукової роботі (01.09.2009–30.06.2010).

Основні наукові напрями:

  • буріння геологорозвідувальних свердловин на шелфі;
  • ударні механізми для буріння свердловин;
  • ударні механізми для ліквідації аварій.

Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Автор 244 публікації, в тому числі (у співавторстві): 1 монографія, 3 учбових посібника та 111 авторських свідотств та патентів.

назад до деканату


Контактні дані

Деканат факультету розташовується в 9 корпусі ДонНТУ, ауд. 9.404. (4 поверх)
Почтова адреса: ДонНТУ, вул. Артема, 58, Донецьк, 83000.
Телефони: (062) 301-03-75, (062) 338-09-94
e-mail: ggf@donntu.org


  © ГГФ ДонНТУ 2011